Replacement Phone Batteries

 
Uniden BT-1011 / BT-1018 /
BT-1022 / BATT-6010 / CPH-515D
Replacement Battery For The Following
Uniden DECT 6.0 Phone Models
D2280
D2280-2
D2280-3
D3280
D3280-2
D3280-3
D3288
D3288-2
D3288-3
DECT3080
DECT3080-2
DECT3080-3
DECT3080-4
DECT3080-5
DECT3080-6
DECT3181-2
DECT3380-3
DECT3380-4
DECT3380-5
DECT3380-6R
DECT4066
DECT4086
DECT4096
DCX220
DCX300
DCX320
DCX330
DCX400
DRX332
DRX402
DWX337
WXI3077

$23.99

Uniden BT-1011 / BT-1018 /
BT-1022 / BATT-6010 / CPH-515D

The Uniden BATT-6010 is a replacement battery for select Uniden DECT 6.0 phone models.

Product # BBTG0671001 / BBTG0743001


Replacement Battery For The Following
Uniden DECT 6.0 Phone Models
D2280
D2280-2
D2280-3
D3280
D3280-2
D3280-3
D3288
D3288-2
D3288-3
DECT3080
DECT3080-2
DECT3080-3
DECT3080-4
DECT3080-5
DECT3080-6
DECT3181-2
DECT3380-3
DECT3380-4
DECT3380-5
DECT3380-6
DECT4066
DECT4086
DECT4096
DCX220
DCX300
DCX320
DCX330
DCX400
DRX332
DRX402
DWX337
WXI3077
Replacement Battery For The Following
Uniden DECT 6.0 Battery Models
BATT-6010
BBTG0743101
BBTG0835001
BT-1011
BT-1018
BT-1022
CPH-515D